Busko-Zdrój

“Przebudowa dróg powiatowych ulic: Grotta, Starkiewicza, K. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju i drogi powiatowej Nr 0086T Busko-Zdrój – Owczary – Pęczelice oraz drogi powiatowej Nr 0059T Wygoda Kozińska – Kotki – Janina na odcinku  dł.  6 903 mb”