Kielce KCK

Przebudowa fontanny zlokalizowanej na placu przed budynkiem Kieleckiego Centrum Kultury oraz zmiany zagospodarowania terenu znajdującego się w jej sąsiedztwie.

Data rozpoczęcia: 11.2011 r.

Data zakończenia: 05.2012 r.