Kozietuły

Wykonanie robót budowlanych modernizacji budowy gazociągu relacji Stara Wieś-Kozietuły gm. Belsk Duży.

Gazociąg DN 280 PE, L=11 436,50 mb i DN 160 PE, L=1374,20 mb