Łochowo

Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Łochowo, Lisi Ogon w ramach przedsięwzięcia „ Gaz ziemny-energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości w gminie Białe Błota.

Data rozpoczęcia: 07.07.2015

Data zakończenia: 20.10.2015