Niemce

Przebudowa drogi manewrowej, budowa placów, parkingów, chodników, dróg technologicznych i ukształtowanie terenu przy Zespole Szkół Niemce