Oleśnica

Zadanie pn. : “Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych – etap I”

Data rozpoczęcia: 21.04.2011

Data zakończenia: 29.09.2011