Opacionka

“Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku”

Data rozpoczęcia: 16.07.2012

Data zakończenia: 3.09.2012