Opoczno

Budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Dn 160 i 125 o długości 1602 m w terenie UG i PKP.

Data rozpoczęcia: 29.04.2015

Data zakończenia: 10.08.2015