Pacanów

I i II etap odnowy centrum Pacanowa, modernizacja rynku.

Data rozpoczęcia: 8.10.2013

Data zakończenia: 30.05.2014