Rzeszówek

“Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową”

Data rozpoczęcia: 7.05.2012

Data zakończenia: 17.05.2012