Włoszczowa

Kompleksowe wybudowanie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE 100 DN 250/160/110 w miejscowości Włoszczowa o długości 2 522 metry

Data rozpoczęcia: 21.07.2014

Data zakończenia: 28.11.2014