Zawidza

Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w leśnictwie Zawidza, z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej obiektu o długości 3,216 km.

Data rozpoczęcia: 27.10.2009

Data zakończenia: 31.12.2010