Technologia

Horyzontalne przewierty sterowane, jako bezwykopowa metoda układania instalacji podziemnych o długim zasięgu, wykorzystywana jest przede wszystkim do przejść pod przeszkodami terenowymi i obszarami zabudowanymi. Minimalna ingerencja w środowisko naturalne oraz szybkie układanie instalacji stawiają ją w mocno konkurencyjnej pozycji w stosunku do tradycyjnych metod rozkopowych.
 fotka5 (1)

Przewierty horyzontalne to nowa technologia umożliwiająca przeprowadzanie prac budowlanych w bardziej profesjonlany sposób. W większości  przypadków przewierty sterowane w Polsce wykonuje się do przejść pod przeszkodami terenowymi takimi jak: drogi, autostrady,  linie kolejowe, rzeki, kanały.

Wykonanie przewiertu sterowanego polega na wykonaniu małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanego rurociągu. Kolejny etap polega na rozwiercaniu otworu do wielkości średnicy projektowanego rurociągu. Otwór pilotowy jest wykonywany poprzez wykorzystanie specjalistycznej głowicy określanej jako żerdź startowa. Tor otworu pilotowego kontrolowany jest poprzez pobieranie okresowych odczytów głębokości  i kierunku głowicy. Otwór pilotowy jest poszerzany w marszach pośrednich bądź jednocześnie z procesem instalacji rurociągu. Po zakończeniu przewodu pilotowego sekcja rurociągu jest dołączana do zestawu, a następnie wciągana w kierunku wiertnicy i instalowana na zaprojektowanej trasie.

Technologia ta zaczyna cieszyć się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Głównym czynnikiem, który wpływa na rozwój tej technologii jest stosunkowo mała ingerencja w śrdowisko naturalne podczas jej wykorzystywania oraz możliwośc obniżenia kosztów w stosunku do prac odkrywkowych.
Przewierty horyzontalne zalety:
Do podstawaych zalet przewiertów horyzontalnych możemy zaliczyć:

  • – brak ingerencji w środowisko naturalne,
  • – brak konieczności reorganizacji ruchy w przypadku przeprowadzania prac na drogach, autostradach, lotniskach,
  • – brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z regeneracja nawierzchni,
  • – o wiele niższe koszty przeprowadzanych prac,
  • – o wiele bardziej wydajna praca, niż w przypadku klasycznych metod odkrywkowych